Co jsou Bachovy esence

Bachovy květové BIO esence nebo také BIO-Bachovky

  • Dr. Bach chtěl a našel metodu, která se zaměří na konkrétního jedince a příčinu jeho nemoci jemnou, šetrnou a zcela jednoduchou formou. Přál si, aby jeho terapie byla dostupná co největšímu počtu lidí a aby si každý uvědomil důležitost vlastní zodpovědnosti za své zdraví.
  • Díky intenzivnímu studování a zkoumání síly rostlin vybral 38 druhů květů, které pomáhají pečovat o rovnováhu emočních a fyzických sil. Z květů připravil výluhy, naředil je vodou a zakonzervoval alkohol, těchto 38 elixírů pokryje veškeré negativní emoce člověka.
  • Dr. Bach popsal metodu sběru vybraných květů, zachování pozitivních sil a doporučil, jak s elixíry pracovat: vybírat a připravovat jejich kombinace a následně jak je užívat.

Dr. Edward Bach byl patologem konzultantem, bakteriologem a homeopatem. V průběhu první světové války pečoval o zraněné. Velká odpovědnost spolu s jeho výzkumy zapříčinily přepracování a vedly roku 1917 ke kolapsu. Po vážné operaci s prognózou pouze tří měsíců života se opět ponořil do své práce v naději, že před smrtí bude moci natrvalo přispět medicíně. Postupem času byl silnější a silnější a došel k závěru, že je to díky své práci, která ho bavila, uspokojovala a činila šťastným.

Dr. Edward Bach si touto zkušeností potvrdil víru, že mentální stavy bývají a mohou mít přímý a silný účinek na fyzické zdraví.

Dr. Edward Bach intuitivně cítil, že jsou rostliny, které nemůžou být součástí jeho systému léčení. Nepoužíval nic jedovatého - hledal čistě jemnou metodu. Nevyužil by rostliny sloužící k potravě a ani neuvažoval o exotických květech a rostlinách (např.: orchideje) nebo zcela jednoduchých rostlinách.

První skupina rostlin byla objevena ve Walesu roku 1928 (Netýkavka žlázonosná, kejklířka skvrnitá, bílou lesní révu). Výsledky, kterých dosáhl, byly nad míru pozoruhodné, že na konci roku opustil všechny ostatní formy léčení.

Do roku 1934 měl výborné zkušenosti a do svého programu zařadil již 19 esencí. Do jara následujícího roku svou citlivostí a intuicí dosáhl dramatického vzplanutí činnosti. V období březen a duben 1935 objevil zbývajících 19 esencí. Bylo to právě rok před smrtí, kdy mohl oznámit, že došel k cíli: "moje práce je hotová a uskutečnil jsem to, do čeho jsem se pustil".

Bachovy květové esence - lékařská podpora:

Bachovy květové esence se můžou používat spolu s jinými formami léčení. Na toto bychom měli pamatovat, kdykoli se vyskytnout fyzické nebo psychické potíže.

Ve většině z nás přetrvává jedna nebo i více charakterových chyb, které nám zvlášť překážejí ve vývoji a my je musíme hledat . . .
. . . je zapotřebí nejen vybrat ty nejvhodnější metody a přípravky z medicíny, ale i vyvinout co největší úsilí k odstranění všech našich vnitřních emočních chyb. PROTOŽE KONEČNÉ A ÚPLNÉ VYLÉČENÍ Z NEMOCI PŘICHÁZÍ ZEVNITŘ!!!

To co známé jako nemoc, je stav mnohem hlubší (vnitřní) poruchy.

O objeviteli esencí a jeho filosofii

Květové esence nesou název podle Dr. Edwarda Bacha M.B., M.R.C.E., L.R.C.P., D.P.H., který tuto terapii objevil. Narodil se 24.9.1886 ve vesničce nedaleko Birminghamu v Anglii. Už jako dítě si všímal utrpení lidí a zvířat a toužil po tom, aby jim mohl pomáhat jako lékař. Po tři roky pracoval v továrně svého otce. Tato práce ho však neuspokojovala a proto odešel do dobrovolného jízdního oddílu, kde se mohl věnovat studiu přírody. Nakonec mu otec dovolil studovat medicínu. Po studiích v Birminghamu pracoval jako chirurg a později jako bakteriolog v laboratoři homeopatické nemocnice v Londýně. Tam objevil 7 druhů střevních bakterií a vytvořil vakcíny, díky kterým se mu dařilo léčit i řadu dříve neléčitelných nemocí. V roce 1917 onemocněl břišní rakovinou a byl operován. Lékaři mu nedávali žádnou naději, ale on se svými postupy uzdravil. Léčil nejprve klasickou medicínou na alopatickém principu, ale brzy zjistil, že symptomy nemocí pacientům sice rychle zmizely, ale po čase s nimi pacienti vraceli v jiné podobě. Ověřil si, že chemické léky oslabovaly imunitu organismu tak, že bylo stále obtížnější se s chorobou vypořádat. Proto začal studovat a praktikovat homeopatii. Při své práci bakteriologa a homeopata si povšiml nápadné souvislosti mezi bakteriologickým nálezem a negativními emocemi daného pacienta a proto se utvrdil v názoru, že tytéž choroby u různých lidí je třeba léčit rozdílně. Brzy zjistil, že nejlepším způsobem, jak poznat vznik a průběh nemoci je studovat více než knihy přímo pacienty. Poznal, že pacientova osobnost je důležitější, netělesné symptomy jeho nemocí. Všiml si, jak určité charakterové vlastnosti ve své negativní podobě oslabují obranyschopnost jedince a jak vytvářejí předpoklady pro určité nemoci. Podle Dr. Bacha vzniká nemoc všude tam, kde osobnost není skrze duši spojena s kosmickým energetickým polem. Tam, kde je narušen soulad s jeho vibracemi, nastávají poruchy a blokády energie. Na počátku nemoci stojí vždy jako jeden z hlavních projevů negativní nálada. Nemoc fyzického těla se objeví až v pozdější fázi a má funkci poslední opravy Negativní duševní stavy se mohou projevit různými způsoby: člověk se stává lakomým, bezohledným, sobeckým, nerozhodným, melancholickým, apatickým, zoufalým, má strach, pocit viny. Obyčejně si to sám neuvědomuje a vůbec to nedává do spojitosti s možným psychickým nebo fyzickým onemocněním a tak tyto varovné signály často ignoruje. I přílišnou starost o blaho druhých viděl Dr. Bach negativně. Říkal: „Dávejme pozor, abychom nenechali druhé mluvit do našeho života a nenechali si jimi svůj život řídit. A ještě více buďme opatrní, abychom se my nepletli do života druhých. Jenom tak splníme své určité životní poslání a najdeme skutečné zdraví a harmonii. Přicházíme na svět jako důležitá část našeho vlastního vývoje, abychom překonali negativní vlastnosti své přirozenosti, abychom udělali další krok k dosažení lásky, která je završením všech věcí. Musíme pochopit, že náš krátký čas na této zemi, to co nazýváme životem, je jen okamžikem našeho vlastního vývoje, je to jako jeden den ve škole v porovnání s celým životem. Ačkoli teď můžeme přehlédnout pouze ten jeden den, naše intuice nám říká, že naše narození je nekonečně daleko od našeho počátku a naše smrt nekonečně daleko od našeho konce.“ Hlavní zásluhou Dr. Bacha bylo zjištění, že v přírodě lze nalézt léky, které s našimi negativními vlastnostmi korespondují – tj. mohou vyrovnat tyto negativní vlastnosti a že není třeba vycházet až z chorob, které jsou jen důsledky emoční nerovnováhy. A tak jednoho dne zavřel svoji prosperující praxi v Londýně v ulici Harley Street a odešel do Walesu, odkud pocházel jeho rod. Tam v přírodě začal hledat léky na negativní emoce. Upoutaly ho krůpěje rosy na planě rostoucích rostlinách lesknoucí se ve slunci. Cítil, že do těch krůpějí přešla životní síla příslušných rostlin, poznal, že to je právě ta síla, která může znovu nastolit harmonii mezi naší myslí a naším vyšším JÁ. Právě v zablokování tohoto spojení viděl Dr. Bach příčinu všech disharmonií naší mysli a potom i těla a tedy příčiny choroby. Jediným nástrojem při hledání květů byla pro něho jeho vysoká citlivost a intuice, která se postupně ještě zesilovala. Jak tedy vlastně léčil? Pacienty pozoroval velice pečlivě svým rozumem a srdcem otevřeným láskou. S pacienty rozmlouval, protože pohovor s pacientem před výběrem esencí považoval za velmi důležitý. Pak jim naordinoval své „květové esence – nositelky informace a harmonické kosmické rezonance“. Podařilo se mu vytvořit ucelený systém sestávající z esencí květů 38 rostlin, včetně květů, stromů a keřů, které zahrnují základní stavy mysli. Říkal, že některé divoce rostoucí rostliny, keře a stromy mají vysokou vibraci a svojí silou mohou zvětšit naši lidskou vibraci a otevřít naše kanály pro duchovní poselství našeho vyššího „JÁ“, zaplavit naši osobnost ctnostmi, které potřebujeme a tím vymýt povahové nedostatky. Použitím jednotlivých esencí nebo jejich kombinací se mu podařilo navrátit lidské duši pocit jednoty s přírodou a s Vesmírem, naladit ji na stejné vibrace a tak zcela odstranit nebo zmírnit negativní symptomy psychiky a předejít tak pozdějšímu onemocnění fyzického těla. Po užití esencí se člověk dostane velmi jemně a nenásilně do nadhledu nad své bolesti a trápení. Esence vyráběl Dr. Bach tak, aby byly co nejvíce dílem samotné přírody. Za krásného bezmračného dne naplnil misku z čirého křišťálového skla čerstvou vodou z čisté prosluněné studánky. Pak bez doteku ruky pokryl hladinu nejkrásnějšími květy určité rostliny (včetně květů, stromů a keřů) a čekal, až květy povadnou a předají svoji léčivou sílu vodě v misce. Povadlé květy pak bez doteku rukou (např. pomocí větviček téže rostliny) vyňal, roztok přefiltroval a v poměru 1:1 dolil pro konzervaci dobrým koňakem. Toto je matečná tinktura, z které se teprve vytvoří esence pro terapeuta do zásobní lavičky, kterou dále ředil do lahvičky pro nemocné. Postupoval takto: nejdříve vybral esence speciálně pro daného pacienta, od každé vybrané esence po 2 kapkách nakapal do mixovací 30 ml lahvičky a obsah pak dolil kvalitní vodou a pro konzervaci přidal malé množství kvalitního koňaku nebo brandy. Takto připravenou lahvičku si pacient odnášel domů. Je doporučené kombinovat maximálně až 7 různých esencí. Nejčastější způsob užívání je nakapání pod jazyk 4x 4 kapky denně. Esenci v ústech je třeba nechat chvíli vstřebat. Nejlepší je individuální upřesnění. Je třeba zdůraznit, že popsaným způsobem vybrané esence nejsou účinné žádnou chemickou látkou rostlin, protože v nich žádná rostlina není. To, co tak obdivuhodně vrací mysl do harmonie je jemná esenciální energie sejmutá z květů pomocí vody a slunce. Esence nepotlačují negativní postoje, ale proměňují je na pozitivní a tím se harmonizuje emoční rovnováha – člověk se tak obrací směrem k psychickému, fyzickému i duchovnímu uzdravení. Bachovy esence nemají žádné kontraindikace, jsou zcela bez vedlejších účinků, mohou se užívat současně s léky alopatickými i homeopatickými. Mohou je užívat i děti, včetně kojenců, můžeme jimi pomáhat i zvířatům a rostlinám. K tomu, aby člověk s těmito esencemi mohl pracovat, nemusí být lékařem nebo farmaceutem. Dr. Bachovi se podařilo objevit terapii dostupnou každému, kdo je ochoten převzít zodpovědnost za své zdraví a porozumět smyslu své choroby. Přál si, aby tyto esence mohli mít lidé v domácích lékárničkách, aby si mohli sami pomáhat a léčit se. Dr. Bach zemřel v klidu ve spánku 27.11.1936 ve svém malém domě. Zde strávil poslední roky svého plodného života, kdy se nechal vést intuicí, která ho dovedla k uskutečnění jeho snu a k objevení geniální jednoduché metody léčení. Dr. Bach zemřel, ale jeho zázračné esence jsou používány dodnes. Je třeba zdůraznit, že esence nejsou určeny k nahrazení lékařské péče. Pokud jde o závažné nebo přetrvávající problémy, doporučuje se lékařské vyšetření.