Souhlas se zpracováním osobních údajů

 1. Udělujete tímto souhlas společnosti AMC RATIO s.r.o. se sídlem Arch. Weisse 1089, IČ: 24844608, DIČ : CZ 24844608 zapsané ve veřejném rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 179689 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“) zpracovávala tyto osobní údaje:
  • jméno a příjmení
  • název společnosti
  • e-mail
  • telefonní číslo
  • daňové identifikační číslo
 2. Jméno, příjmení, název společnosti, telefonní číslo a e-mail je možné zpracovat na základě Vámi uděleného souhlasu a je nutné zpracovat za účelem zpracování a doručení vaší objednávky. Tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu 15 let.
 3. Správce shromažďuje na svých webových stránkách následující soubory cookies
 4. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje společnosti info@amcratio.cz, AMC RATIO s.r.o., Arch. Weisse 1089, Řevnice, 25230
 5. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:
  • Poskytovatel softwaru Imao s.r.o. , IČ(DIČ): (CZ)27393046 Kundratka 1944/17, 18000 Praha 8;
  • Miroslav Rebicer,IČO: 010 48 511, U studny 484, Červený Újezd;
  • Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době společnost nevyužívá;
 6. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:
  • vzít souhlas kdykoliv zpět,
  • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
  • požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů,
  • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
  • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
  • na přenositelnost údajů,
  • v případě pochybností o zákonném zpracování osobních údajů podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.