Esence podle abecedy

 • Řepík lékařský (Agrimony,1) - Agrimony eupatoria

  Pro ty, kteří za usměvavou tváří ukrývají své problémy, skrývají trápení a utíkají k práci, alkoholu, drogám - Pomáhá získat jistotu, pohodu a vyrovnanost. Agrimony je pro ty, kteří pod maskou bezstarostného veselí ukrývají žal a trápení. Tito lidé jsou neradi sami, jsou družní a společenští. V noci je mohou trápit neklidné myšlenky. Někteří lidé typu Agrimony uvolňují své vnitřní napětí pomocí alkoholu, drog nebo se uklidňují přejídáním. Esence pomůže k uvolnění vnitřního napětí, pochopení relativity problémů, k nalezení radosti. Pomáhá se otevřít navenek, vyjádřit se a tím se uzdravit.

 • Osika obecná (Aspen,2) - Populus tremula

  Při nervozitě a obavách z něčeho nejasného, neblahé tušení či předtuchy. Pro důvěru nejasného, definovaného. Esence Aspen je na strachy a obavy, úzkosti, které nelze pojmenovat a jejich původ je neznámý. Jde o předtuchy, že se něco stane, strachy se mohou i třást (jako lístečky osiky ve větru). Tato esence pomáhá i dětem a dospělým proti nočním můrám. Mnozí z těchto lidí mívají i potíže nervové a srdeční. Dr. Bach řekl: „Odbourávám strach tím, že pacient pochopí, že za ním stojí univerzální síla lásky, která nás přes všechny potíže vede do našeho nebeského domova.“

 • Buk lesní (Beech, 3) - Fagus sylvatica

  Při přílišné kritice a netoleranci k ostatním, odsuzování a aroganci. Pomáhá vidět svět hezčíma a milejšíma očima – vidět na světě více dobra. Buk lesní je vhodnou esencí pro ty, kteří neustále kritizují, netolerují chyby ostatních nebo jsou arogantní. Tito lidé mohou mít i pocit vlastní nadřazenosti, myslí si, že jen oni mají pravdu. Tato esence dopřeje pochopit a být tolerantními. Dr. Bach k této esenci řekl: „To málo, co můžeme vědět a vidět, jsou jen malé fragmenty z Velkého Plánu všech věcí, proto nemůžeme z hlediska našich malinkých znalostí chápat, jak VELKÝ PLÁN pracuje“.

 • Zeměžluč lékařská (Centaury, 4) - Centaurium

  Pro ty, co neumějí říci ne, neumí požádat o pomoc a podřizují se jiným. Pomáhá podpořit vlastní aktivitu a pozitivní přístup. Esence pomáhá lidem, kteří ze slabosti a slabé vůle nedovedou říci NE. Často se nechávají ostatními využívat, bývají v podřízeném postavení, někteří se nechají přímo zotročit. Často jim pak bává líto, že zmrhali vlastní životní cíle a poslání. Esence těmto lidem pomůže, aby dokázali vyjádřit a bránit své vlastní názory a potřeby. Pomůže jim jít vlastní cestou bez omezování jinými lidmi nebo jejich názory.

 • Olověnec willmottův "rožec" (Cerato, 5) - Cerastigma willmottiana

  Při pochybách ve vlastní úsudek a hledání názoru u druhých. Pomáhá zvyšovat vlastní sebevědomí. Esence Olověnec je pro nerozhodné, kteří když se rozhodnou začnou ihned o svém rozhodnutí pochybovat. Málo nebo skoro vůbec nevěří svému vnitřnímu hlasu, mnozí nejsou schopni jít za svým cílem. Neustále hledají radu a potvrzení u druhých. Nakonec si to udělá tak, jak původně chtěl. Tato esence zvyšuje důvěru ve vlastní úsudek a intuici. Podporuje snění a sny se nezapomínají.

 • Slivoň třešňová (Cherry Plum, 6) - Prunus ceratostigma

  Při obavách ztráty sebekontroly. Pro klid a duševní vyrovnanost. Slivoň pomáhá proti strachu ze ztráty sebekontroly. Lidé tohoto typu se bojí, že se zblázní nebo že udělají něco nepředloženého (např. někomu ublíží, spáchají sebevraždu apod.). Pomáhá proti hysterii, výbuchům zuřivosti, výbuchu křiku u dětí ….). Velmi prospívá lidem, kteří si stěžují, že slyší ze svého nitra hlasy apod. Tato esence dodává sebekontrolu, klidnou mysl, schopnost myslet a jednat racionálně.

 • Poupě jírovce (Chestnut Bud,7) - Aesculus hippocastanum

  Při neschopnosti poučit se z chyb minulosti. Pomáhá čerpat ze zkušeností. Pro ty, kteří se nedokážou poučit z chyb z minulosti a tím si brání pokročit vpřed – udělat v životě krok kupředu. Takový člověk se stále seznamuje s nevhodnými lidmi, setrvává v nevhodném zaměstnání. Lidé tohoto typu mívají periodicky se opakující nemoci, často se nevědomě uhodí, protože žijí mimo přítomnost. Dr. Bach k této esenci napsal: „Esence Chestnut Bud nám pomůže plně využívat každodenních zkušeností a vidět sebe a své chyby tak, jak je vidí druzí“. Pomáhá i jako pomocná terapie lidem, kteří potřebují překonat špatné návyky: kouření, drogy, alkoholismus ….

 • Čekanka obecná (Chicory,8) - Chicorium intybus

  Při sebelítosti, panovačnosti, při vyžadování vlastní pozornosti, při citovém vydírání. Pomáhá dodat upřímnou lásku a péči k okolí. Čekanka je vhodná pro ty, kteří se přehnaně starají o druhé ve snaze si je připoutat a vlastnit je. Nevděk v nich pak vyvolává sebelítost, pláč … Tito lidé mívají velmi silnou vůli a od ostatních očekávají, že se podřídí jejich hodnotám, často se pletou do cizích věcí, sekýrují apod. Je to úžasná esence pro děti, které vyžadují neustálou pozornost rodičů a nedovedou se od nich odpoutat (př.: první školní den – jak v MŠ tak i do ZŠ). Tato esence pomáhá ke skutečné nesobecké lásce, učí dávat bez očekávání protihodnoty. Působením esence jsou tito lidé schopni „vysvobodit“ své blízké tak, aby mohli žít svůj vlastní život.

 • Plamének plotní (Clematis,9) - Clematis vitalba

  Při ztrátě zájmu o své okolí, při útěku před realitou, snění za bílého dne. Pomáhá postavit se opět na zem pevnýma nohama. Clematis je esencí pro duchem nepřítomné. Pro ty, kteří žijí ve svém vlastním světě fantazie. Tito lidé mají potíže s koncentrací, raději se oddávají dennímu snění, často jsou ospalí. Nebývají skutečně šťastní a často sní o lepší budoucnosti. Nedělají však nic pro to, aby své sny uskutečnili. Mívají špatnou paměť na detaily. Clematis zlepšuje paměť a koncentraci. Proto se s úspěchem užívá i při učení a na zkoušky. Tato esence silně uzemňuje v přítomnosti – pomáhá probouzet ze mdlob. Je proto i součástí esence URGENCY – První pomoci.

 • Jabloň lesní (Crabb Apple, 10) - Malus pumila

  Při pocitech neustálého nepořádku, nečistoty, špatných představ o sobě, svého vzhledu. . . . Pomáhá posílit sebevědomí a čistý pohled na svou osobnost. Plané jablko je čistící esencí – čistí tělo i duši. Je vhodnou esencí pro lidi posedlé čistotou, pořádkem a detaily (puntičkáři) nebo pro ty, kteří si ošklivý vlastní tělo. Crab Apple se indikuje i lidem s alergiemi, ekzémy, astmatem apod. U kožních problémů lze použít i zevní roztok. (několik kapek do vody) nebo jako obklad či do koupele (10 kapek).

 • Jilm štíhlý (Elm, 11) - Ulmus procera tzv. ŽIVOTABUDIČ: užívat max. 4 hodiny před spaním

  Pro talentované lidi, s velkou vyčerpávající zodpovědností, při pocitech další nezvladatelnosti. Pomáhá posílit zapálení pro zodpovědnost a důvěru ve své schopnosti. Elm je na přechodný stav únavy z přepracování nebo při přerostlé zodpovědnosti u lidí, kteří jsou zpravidla velice schopní a výkonní. Pomáhá při pocitech zavalení prací, při pocitech, že nestačíme držet krok s událostmi. Přechodně se cítí slabě a vysíleně. Elm těmto lidem navrátí pocit sebevědomí a síly. Učí je nenabírat si více práce, než zvládnou a aby byli schopni věnovat se i svým vlastním potřebám. Tlumí přehnaný pocit odpovědnosti a dává pocit, že vše zvládneme.

 • Hořeček nahořklý „hořec podzimní“ (Gentian, 12) – Gentiana amarella

  Při pocitech skleslosti, ztráty odvahy a melancholie. POCIT, ŽE UŽ TO VZDÁME. Pomáhá získat odvahu a víru Gentian je esencí na skepsi, sklíčenost, pochybovačnost a pesimismus. Lidé typu Gentian upadají do depresí, když se jim věci nedaří, jak by měly, když mají i malé nesnáze. Trpící si je vědom příčiny svého stavu. Je dobrým tonikem pro rekonvalescenty, protože jim dodá odvahu a optimistický pohled na jejich uzdravení. Může pomoci dětem, které odrazuje jejich školní práce. Gentian dává odvahu a sebedůvěru, dává pocit, že žádné překážky nejsou dost velké, že žádný úkol není namáhavý a nesnáze se překonají.

 • Hlodaš evropský (Gorse, 13) – Ulex europaeus

  Při ztrátě naděje, při pocitech pesimismu a beznaděje. POCIT, ŽE UŽ TO VZDAL. Pomáhá vynést na výsluní a pomáhá navrátit nadějí. Gorse je proti beznaději a naprostému zoufalství, na pocit: „Mě už nic nepomůže“. Vzdal se a ani nemá chuť cokoli dalšího zkoušet. Pokud ještě nějakou léčbu zkusí, tak jen, aby vyhověl svým nejbližším a nevěří, že to bude mít smysl. Gorse dodává těmto lidem novou životní naději. Mnozí teprve po této esenci jsou ochotni přijmout léčení.

 • Vřes obecný „skotský vřes“ (Heather, 14) – Calluna vulgaris

  Při posedlosti pouze svými problémy, mluvení stále o sobě a neustálé touze po společnosti. Pomáhá navrátit klid, pohodu a spřízněnost s okolním světem. Vřes je pro ty, kteří jsou velice upovídaní, když se naskytne kdokoli, kdo je ochoten naslouchat vyprávění o jeho problémech. Jiného nepustí ke slovu, protože nikdo jiný je nezajímá. Mnozí z těchto lidí jsou hypochondry, kteří zveličují své problémy. Své problémy však neřeší, jen o nich mluví a mluví. Někdy si pořídí nemoc, aby se vyhnuli problémům. Mnozí z nich mají zvyk mluvit lidem zblízka do tváře (porušují intimní vzdálenost). Lidé se jim většinou vyhýbají. Vřes jim pomůže vcítit se do ostatních a naslouchat jim.

 • Cesmína ostrolistá (Holly, 15) – Ilex aquifolium

  Při častých návalech žárlivosti, hněvu, podezíravosti a nedůvěře. Pomáhá dosáhnout vítězství láskou k ostatním. Esence je na vztek, který přechází v nenávist, žárlivost, závist a zášť. Stejně jako listy cesmíny i negativní stav této esence je pichlavý, bodavý. Je to vynikající esence pro děti, které žárlí na svého Sourozence. Cesmína pomáhá proměnit negativní emoce na všeobjímající láskou. Pomáhá dětem při záchvatech negativních nálad. Dr. Bach o cesmíně napsal:“Cesmína otevírá srdce a sjednocuje nás s Božskou láskou“.

 • Zimolez kozí list (Honeysuckle, 16) – Lonicera caprifolium

  Při pocitech nostalgie, marné touhy a žití minulostí. Pomáhá navrátit se do přítomnosti. Honeyskuckle je pro ty, kteří uvízli nostalgicky v minulosti (př.: zemře partner nebo blízký přítel a oni se stále v myšlenkách i při rozhovoru vrací k tomu, co spolu prožívali. Tato esence pomáhá proti stesku po domově při přestěhování. Pomáhá dětem, kterým se stýská po rodičích, když jsou odloučené na táboře, v nemocnici apod., ale také po rozvodu. Honeysuckle dává schopnost žít v přítomnosti a bez lítosti a pomáhá pokročit v životě vpřed bez starostí z minulostí. U zvířátek při změně majitele nebo jeho úmrtí.

 • Habr obecný (Hornbeam, 17) - Carpinus betulus

  Při pocitech únavy (převážně mentální) a neschopnosti soustředit se na osobní potřeby. Pomáhá dodat nebo navrátit energii a posílit soustředění. Habr je pro únavu či lenost (spíše mentální) – „pocit pondělního rána“. Takový člověk pochybuje, zda zvládne úkoly dne. Dlouho mu trvá, než začne s prací. Nicméně pak vše zvládne. Chybí mu elán a nadšení. Může pomoci i pilným studentům při přípravě na zkoušky. Habr navrací jasnou hlavu, vitalitu a živou radost.

 • Netýkavka žláznatá (Impatiens, 18) – Impatiens glandulifera (proti svědění a křečím)

  Při podráždění, nervozitě, napětí, netrpělivosti. Pomáhá navrátit shovívavost a vlídnost. Esence je na podrážděnost, nervozitu, popudlivost a rozrušení. Lidé tohoto typu rychle mluví, chodí, přemýšlí, pracují. Vadí jim pomalost spolupracovníků, proto si raději všechno udělají sami svým tempem. Tito lidé mohou mít výbuchy hněvu, které rychle pomíjejí. Impatiens zklidňuje, zvyšuje trpělivost, pomáhá i hyperaktivním a neposedným dětem. U těchto lidí se objevují i křeče.

 • Modřín opadavý (Larch, 19) – Larix decidua

  Při ztrátě sebedůvěry a pocitech méněcennosti. Pomáhá dodat sebedůvěru a chuť zvládnout cokoliv. Modřín pomáhá zvládat nedostatečné sebevědomí, mindráky. Předem očekávaný neúspěch. Tato esence pomáhá získat sebedůvěru před zkouškami, před pohovorem s budoucím zaměstnavatelem, před vystoupením apod. Modřín dodává vědomí vlastních kvalit a schopnost nechat se vést svým vyšším JÁ. Vhodná i pro pány s při problémech s potencí.

 • Kejklířka skvrnitá (Mimulus, 20) – Mimulus guttatus

  při pocitech strachu a hrůzy z již definovaných věcí (zvířata, zkoušky, bouřky, bolesti…) Pro statečnost. Kejklířka pomáhá zvládat strach ze známých příčin (např.: strach ze tmy, samoty, chudoby, ztráty zaměstnání, strachu ze zvířat, zubaře, při trémě a další). Někteří dokonce ze strachu utíkají do nemoci. Mimulus dodá odvahu a sebedůvěru. Je vhodná při koktání, i po jeho blokaci a následně ze strachu návratu nemoci.

 • Hořčice polní (Mustard, 21) - Sinapis arvensis

  Při pocitech deprese a beznaděje bez jasných příčin. „melancholie“ Pomáhá dodat jasný pohled na věc. Hořčice pomáhá při náhlých depresích, které na člověka padnou z ničeho nic, jako mrak z čistého nebe – bez zjevného důvodu. Prostě přijdou a stejně bezdůvodně, jako přišly, tak odejdou. Hořčice navrací radost, dává vnitřní stabilitu a mír.

 • Dub letní (Oak, 22) – Quercus robur

  Při malomyslnosti, zoufalství, depresi, přepracovanosti, dlouhodobém napětí, sklíčenosti, vyčerpanosti Pomáhá získat silnou vůli, vytrvalost, spolehlivost. Dub je určen pro silné a vytrvalé jedince, kteří přehlížejí svoji únavu, nemoci a strasti. Přepínají své síly, cítí se nepostradatelní, často jsou workoholiky. I při nemoci a vyčerpání běží a nedopřejí si odpočinku. Tito lidé potřebují dub, když ztrácejí vnitřní sílu a cítí únavu, eventuálně se hroutí. Tato esence jim navrací odolnost a sílu proti stresu. Přitom však je učí nepřepínat své síly a dopřát si odpočinku, když je to zapotřebí.

 • Olivovník evropský (Olive, 23) – Olea europia

  Při pocitech vyčerpání, při nedostatku síly a potřeby psychické a fyzické podpory. Pomáhá dodávat a podporovat fyzickou i duševní sílu. Oliva je na naprosté fyzické i psychické vyčerpání. Je pro těžké rekonvalescenty nebo pro ty, kteří se dlouhodobě starají o těžce nemocné. Oliva obnovuje sílu, vitalitu a zájem o život. Umožňuje lidem tohoto typu snadněji rozpoznat varovné signály, aby se zbytečně nepřepínali.

 • Borovice lesní „skotská sosna“ (Pine, 24) – Pinus sylvestris

  Při pocitech viny i za druhé, časté výčitky svědomí, potřeba perfekcionalismu. Pomáhá zmírnit pocity viny a výčitky svědomí. Borovice je na pocity viny, sebevýčitky, nedostatek sebelásky. Tito lidé stále nejsou sami se sebou spokojeno (např.: děti autoritativních rodičů). Někteří tito lidé se stále za něco omlouvají, sami sobě něco vyčítají. Velmi časté je tu vědomé nebo nevědomé sebetrestání. Borovice pomáhá sebepřijetí bez výčitek. Dává schopnost přejít od pasivity se sebeobviňováním k aktivní zodpovědnosti. Dr. Bach napsal: „Sebemenší náznak odsuzování sebe či druhých znamená odsuzování Vesmírného tvoření lásky a omezuje naši moc umožnit vesmírné lásce, aby skrze nás proudila do ostatních.“

 • Pávie červená „červený kaštan“ (Red Chestnut, 25) – Aesculus carnea

  při přehnané obavě a velkých starostech o své blízké. Pro důvěru ve své okolí. Pávie je na přehnanou obavu, že se někomu jinému stane něco hrozného. Strach, přehnaná starostlivost o druhé (př.: matka nemocného dítěte). Dr. Bach napsal: „Strach o někoho je nedoukem víry v Boha“. Tato esence dává schopnost pečovat o druhé se soucitem, ale bez úzkosti a s klidem.

 • Devaterník dvoubarvý (Rock Rose, 26) - Helianthemum nummularium

  při pocitech velkého strachu, vyděšení a paniky z neznámého. Pro kuráž (odvahu) a v případě nouze. Devaterník je na panickou hrůzu (př.: po nehodě, při nebezpečí nebo po přestálém nebezpečí, při živelných pohromách, ale i na noční múry). Pomáhá od pocitu strnulého strachu a bezmocnosti. Tento stav bývá většinou krátký. Rock rose dává odvahu a duchapřítomnost. Z uvedených důvodů je tato esence významnou součástí krizové esence URGENCY/1.pomoci. Někdy je tato esence potřebná do zkouškových směsí.

 • Pramenitá voda (Rock Water, 27) – Aqua petra

  Při kladení na sebe přehnaných požadavků, puntičkářství a při neschopnosti flexibility Pomáhá posílit všeobecný rozhled a porozumění. Pro přísně pedantické (až asketické) vůči sobě i jiným. Lidé tohoto typu jsou často dogmatičtí, nespokojení a zklamaní i sami sebou (často tuhá páteř, klouby). Usilují o dokonalost a touží být příkladem pro druhé. Často se přepracovávají a kladou na sebe vysoké požadavky. Pramenitá voda pomůže těmto lidem se uvolnit od strohého sevření dogmat přehnaných požadavků na sebe, pomůže jim k větší pružnosti a přizpůsobivosti – k vnitřní svobodě.

 • Chmerek roční (Sclerantus, 28) – Scleranthus annuus

  Při problémech s rozhodováním mezi dvěma danými možnostmi, při střídání nálad. Pomáhá dodat rovnováhu a odhodlanost . Chmerek je esencí, která je vhodná pro nerozhodné, váhavé, zvláště když jde o dvojí volbu. Svojí nerozhodností mohou promrhat řadu příležitostí. Jejich mysl těká, v rozhovoru přeskakují z jednoho tématu na druhý. Rychle mění názory i nálady. Každou chvíli je bolí něco jiného. Chmerek dává rozhodnost a vyrovnanost, schopnost pohotového jednání. Pomáhá i při nevolnostech na cestách. (kinetózy, mořská nemoc). Vhodná pro maniodeprese.

 • Snědek chocholikatý (Star of Bethlehem, 29) – Ornithogalum umbellatum

  Po fyzickém nebo duševním šoku, při posttraumatických stavech a vnitřní zmatenosti. Pomáhá dodat rovnováhu a harmonii, jak fyzickou tak duševní. Tato esence pomáhá neutralizovat následky šoku a traumat – ať se jedná o mentální nebo fyzické. A je jedno, před jak dlouhou dobou se šokující událost stala i když ideální je použití esence ihned po traumatu (nehody, rozvod rodičů, špatná zpráva a další). Esence velmi účinně tiší i zármutek pozůstalých při úmrtí někoho blízkého.

 • Kaštanovník jedlý „jedlý kaštan“ (Sweet Chestnut, 30) – Castanea sativa

  Při zoufalství, pocitu nejzazší hranice snesitelnosti, tzv. "zahnání do kouta" Pomáhá „rozsvítit světlo v temnotě“ a najít správnou cestu. Kaštanovník je vhodný při extrémní mentální úzkosti, na naprostou beznaděj, kdy člověk má pocit, že již došel na hranice snesitelnosti. Nevidí světélko na konci tunelu. Lidé, kteří potřebují tuto esenci mívají velmi těžké deprese, pocit osamění a naprosté beznaděje, cítí se být na pokraji zhroucení. Nechtějí však páchat sebevraždu. Kaštanovník pomáhá osvobodit se z beznaděje, i když se vnější okolnosti nezměnily, mohou jim nyní čelit s optimismem a klidnou myslí. Tato esence může pomoci rozhodnout se ve vývoji (např.: vymanit se z mnohaletého nesnesitelného partnerství). Esence může pomoci těm, kteří se domnívají, že je Bůh opustil, navrací důvěru v Boha. U těchto lidí se stává, že své obavy skrývají.

 • Sporýš lékařský (Vervain, 31) – Verbena officinalis

  Při prosazování pouze svých myšlenek, pocitech neomylnosti, přání změnit svět Pomáhá posílit pokoru a dodat klid a vnitřní pohodu. Sporýš je na přílišné nadšení až fanatismus – člověk tohoto typu chce předělat svět k obrazu svému a jiné vehementně přesvědčuje pro své myšlenky. Tím ztrácí spoustu energie, kterou do svého přesvědčování vkládají. Nadměrné množství energie vynakládají do všeho, do čeho se pustí a často se tím přepínají. Berou si na sebe příliš mnoho úkolů. Tito lidé mají velké ideály, pro které jsou ochotni se obětovat. Bývají podráždění, frustrovaní, ztuhlí. Sporýš pomáhá k uvědomění, že každý člověk chce jít svou vlastní cestou a není třeba nikomu nic vnucovat.

 • Réva vinná (Vine, 32) – Vitis vinifera

  Při přehnané dominanci, násilnických sklonech a přehnaných požadavcích. Pomáhá dodat pozitivní vůdčí vlastnosti, vysoký příliv energie, prosazení se. Člověk typu vinné révy chce ostatním velet, často je tyranem a despotou (bývá na delší užívání). Tito lidé se domnívají, že vědí vše nejlépe a ostatní ponižují. Neberou na vědomí přání a názory druhých a chtějí naprostou poslušnost. Réva naučí lidi využívat vůdcovských schopností bez ovládání druhých, aby mohli bát moudrými milujícími rodiči, učiteli, šéfy….. Někdy potřebují vinnou révu i děti, které šikanují spolužáky nebo se pokouší velet rodičům.

 • Ořešák královský „vlašský ořech“ (Walnut, 33) – Juglans regia

  Při strachu a neschopnosti vyrovnat se se změnou a novou situací. Pomáhá přijímat změny a mít schopnost propojovat změny a vývoje nových etap. Walnut pomáhá zvládat změny a vnější vlivy. Usnadní adaptaci na nové zaměstnání, na odchod do důchodu, změnu bydliště apod. Esence pomáhá zbavit se návyků, pomáhá k odpoutání od starých vazeb a omezení, k odpoutání i umírajících. Dává sílu odolávat vlivům okolí, aby se člověk nedal odradit od svých cílů, aby se nedal spoutat společenskými, rodinnými a podobnými pouty. Pomáhá odolávat svodům (př.: u puberťáků chrání před kouřením, drogami aj.). Walnut je vhodnou ochrannou esencí pro terapeuty, kteří pracují s klienty s emočními problémy.

 • Žebratka bahenní (Water Violet, 34) – Hottonia palustris

  Při rezervovanosti, vnitřním uzavření a zármutku. Pomáhá podpořit vnitřní pohodu a posílit moudrost. Lidé typu žebratky se neradi otevírají lidem kolem sebe (mají pocity určité nadřazenosti), obtížně navazují kontakty. Svá trápení uzavírají v sobě a nespoléhají na podporu druhých. Tato esence dává vřelejší vztah o ostatním, kterým můžou pomoci svými znalostmi a moudrostí. Water violet jim umožní rozhodnout se, kdy se uzavřít a kdy otevřít. Někteří terapeuti potřebují tuto esenci, aby se dokázali více přiblížit ke klientovi.

 • Jírovec maďal „bílý kaštan“ (White Chestnut, 35) – Aesculus hippocastanum

  Při pocitech stále se vracejících nevysvětlitelných myšlenek, kterých není možné se zbavit. Pomáhá zklidňovat a pročišťovat mysl. Jírovec pomůže zastavit koloběh nechtěných myšlenek a dohadů, které se odvíjejí, jako rozbitá gramofonová deska. Tento člověk se pak ve dne nemůže soustředit a v noci nemůže spát. White chestnut dává vnitřní klid, kontrolu nad myšlenkami a to často vede ke snadnějšímu vyřešení problémům.

 • Sveřep větevnatý (Wild Oat, 36) – Bromus ramosus

  Při pocitech nejistoty své vlastní životní cesty, bezcílnost a unuděnost. Pomáhá dodat jasný pohled na věc a posílit cílevědomost. Sveřep pomáhá učinit důležitá životní rozhodnutí lidem, kteří mají pocit, že se ocitli na životní křižovatce (př.: volba povolání a další). Mnozí se nechávají životem jen tak unášet, zkoušejí různá povolání. Tito lidé mají pocit nespokojenosti ve více směrech, nevědí co počít se svým životem. Tato esence jim pomůže jít cílevědomě za životním posláním.

 • Růže šípková (Wild Rose, 37) – Rosa canina

  Při pocitech vnitřní rezignace, nezájmu a apatie. Pomáhá dodat radostného a podnikavého ducha. Růže je esencí na apatii, na úplnou rezignaci, vnitřní kapitulaci (z důvodu nemoci, příliš monotónního života, špatně zvoleného povolání apod.). Nestěžuje si, ale je natolik apatický, že se nesnaží změnit to, co ho trápí. Jsou nudnými společníky, mívají monotónní hlas. Velmi přijímají negativní lékařské prognózy, jsou-li nemocní. Někteří mají sebevražedné sklony. Esence dodá nový zájem o práci a okolní svět, pomůže najít zájem o život motivaci pro jeho pozitivní změnu. Pomáhá i dětem, které nechtěli na svět.

 • Vrba bílá (Willow, 38) – Salix vitellina

  Při neustálých pocitech nespravedlnosti, zatrpklosti a obviňování ostatních. Pomáhá získat trpělivost a pochopení svého okolí. Willow je esencí pro zatrpklé, zahořklé, ukřivděné. Tito lidé mají pocit, že jsou obětí osudu někoho jiného. Ostatní za to kritizují a napadají. Nepřejí druhým lidem zdraví, štěstí ani úspěch. Často to bývají deprimovaní morousi, kteří kolem sebe šíří pesimismus. Vrba dodá životní optimismus, schopnost odpouštět a zapomenout na minulé nespravedlnosti, dodá odpovědnost a konstruktivní myšlení.