Centrum zdraví nejen Bio Bachovky


Příjemné prostředí

Chceme, aby se každý kdo k nám přijde cvičit, cítil příjemně a pohodlně. Jistě si přejete to samé. Přečtěte si prosím následující řádky, které Vám nastíní způsoby chování v našem centru, kde vládne harmonie a pohoda díky pravidlům, která se dodržují.

Příjemnou atmosféru v našem centru, není dobré narušovat hlasitými výkřiky nebo hlasitou komunikací s kamarádkou za dveřmi sálu. Uvnitř sálu je vše slyšet a ani Vy byste jistě nebyli rádi , kdybyste slyšeli vše co se za dveřmi povídá. Narušuje to celou lekci a vaši pozornost odvádí od cvičení a relaxace, pro které jste přišli.

Markéta a Romča cvičí pilates a jogu

Choďte v čas!

Na lekci přicházejte zhruba 10 minut před začátkem, ať máte možnost se v klidu převléknout a připravit se na lekci, kterou jste si vybrali z rozvrhu. Pokud přijdete po začátku lekce, nemůžete být do lekce vpuštěni z důvodů ochrany vašeho zdraví, kdy jsou ostatní již rozcvičeni a vy se připojíte do lekce bez zahřátí svého těla a velmi lehce si takto můžete ublížit. Další důvod je rušení ostatních návštěvníků centra, kteří si také přišli zacvičit. Odmítnutí vašeho vstupu není příjemné obsluze ani Vám. Z důvodu struktury lekce není možné vstupovat opožděně.

Do sálu není vhodné si nosit zapnutý telefon, nežvýkejte, aby vám například při záklonu nezaskočilo. Nekomunikujte s kamarádkou na lekci, protože to opět ruší všechny cvičící. Dojmy z lekce si můžete v klidu sdělit někde na kafíčku v kavárně :-)

Mějte na paměti, že cvičení power jogy i pilates je o klidu, respektu, pochopení a uvědomění si sebe sama v rámci okolí.

Pro cvičení jogy i pilates zvolte vhodné oblečení, které Vás nebude nijak omezovat.

Před cvičením min. 2 hodiny nejezte těžká jídla a nepijte alkohol. Jste-li kuřák, není vhodné bezprostředně před a po hodině kouřit.

Zkuste, když přijdete cvičit, svůj čas strávit v klidu a pohodě, i když třeba vždy nemusíte mít ten nejlepší den.

Zdravotní upozornění

Veškeré cvičební styly, návody, rady a doporučení jsou určeny zdravým lidem. Vedení cvičební lekce je založeno na odborných znalostech lektora. Centrum zdraví nejenBiobachovky není jakkoli odpovědna za případné škody způsobené nesprávným používáním uvedených cvičebních doporučení návodů a rad. Každý kdo se účastní cvičební lekce, odpovídá za svůj zdravotní stav a do lekcí vstupuje po důkladném uvážení a na vlastní riziko a odpovědnost.

Prosíme hlaste své lektorce jakoukoli změnu ve vašem zdravotním stavu!

Těhotenství

Těhotné ženy musí na svůj stav upozornit lektora a po vzájemné dohodě se domluvit zda je cvičení vhodné a nebo ne.

Pravidla


  1. Přijďte včas! Pokud přijdete na hodinu pozdě, nebudete již vpuštěni do sálu, bez ohledu na to, zda máte lekce předplaceny. Ohrožujete tím své zdraví a rušíte ostatní.
  2. Vypněte svůj mobilní telefon, nebo ho alespoň zeslabte.
  3. Dodržujte pokyny obsluhy našeho centra.
  4. Chovejte se tiše.
  5. Respektujte vedení lekce instruktorem.
  6. Buďte ohleduplní k ostatním.
  7. Udržujte pořádek.

Cena


Individuální kurz - pro jednotlivce

Den a čas dle dohody; cena 500,- Kč

Individuální kurz - pro skupinu

Možnost skupinové hodiny dle dohody; cena za osobu 150,- Kč (minimální počet 4 cvičící)