Esence podle emocí

 1. STRACH & NEJISTOTA: k nalezení vnitřní pohody

  Kejklířka skvrnitá (Mimulus, 20) Bachova květová esence vhodná při pocitech strachu a hrůzy z již definovaných věcí (zvířata, zkoušky, bouřky, bolesti…) STRACH O SEBE. Koktání, červenání, tréma… Kejklířka pomáhá zvládat strach ze známých příčin (např.: strach ze tmy, samoty, chudoby, ztráty zaměstnání, strachu ze zvířat, zubaře, při trémě a další). Někteří dokonce ze strachu utíkají do nemoci. Mimulus dodá odvahu a sebedůvěru. Je vhodná při koktání, i po jeho blokaci a následně ze strachu návratu nemoci. STRACH O SEBE

  Osika obecná (Aspen, 2) Bachova květová esence vhodná při nervozitě a obavách z něčeho nejasného, neblahé tušení či předtuchy. NEZNÁMÝ STRACH. Astma, bulimie. Esence Aspen je na strachy a obavy, úzkosti, které nelze pojmenovat a jejich původ je neznámý. Jde o předtuchy, že se něco stane, strachy se mohou i třást (jako lístečky osiky ve větru). Tato esence pomáhá i dětem a dospělým proti nočním můrám. Mnozí z těchto lidí mívají i potíže nervové a srdeční. Dr. Bach řekl: „Odbourávám strach tím, že pacient pochopí, že za ním stojí univerzální síla lásky, která nás přes všechny potíže vede do našeho nebeského domova.“ NEZNÁMÝ STRACH

  Bachova květová esence vhodná při pocitech velkého strachu, vyděšení a paniky z neznámého. HRŮZA, NOČNÍ MŮRY – prodloužení stavů kejklířky a osiky – jinými slovy, jak strach známý tak i neznámý, pokud člověk cítí spíše skutečnou hrůzu, než-li prostý strach a úzkost. Pomočování dětí. Devaterník je na panickou hrůzu (př.: po nehodě, při nebezpečí nebo po přestálém nebezpečí, při živelných pohromách, ale i na noční múry). Pomáhá od pocitu strnulého strachu a bezmocnosti. Tento stav bývá většinou krátký. Rock rose dává odvahu a duchapřítomnost. Z uvedených důvodů je tato esence významnou součástí krizové esence URGENCY/1.pomoci. Někdy je tato esence potřebná do zkouškových směsí. HRŮZA, NOČNÍ MŮRY

  Slivoň třešňová (Cherry Plum, 6) Bachova květová esence vhodná PŘI OBAVÁCH ZE ZTRÁTY SEBEKONTROLY. Nebo strach, že ublížíme sobě nebo jiným, že budeme výbušní, nezvládneme první pomoc při nehodě apod. Někdo mluví i o sebevraždě. Týká se to i lidí, kteří nezvládají vyhrocené situace: při nehodě druhého zpanikaří a nejsou schopni pomoci. Slivoň pomáhá proti strachu ze ztráty sebekontroly. Lidé tohoto typu se bojí, že se zblázní nebo že udělají něco nepředloženého (např. někomu ublíží, spáchají sebevraždu apod.). Pomáhá proti hysterii, výbuchům zuřivosti, výbuchu křiku u dětí ….). Velmi prospívá lidem, kteří si stěžují, že slyší ze svého nitra hlasy apod. Tato esence dodává sebekontrolu, klidnou mysl, schopnost myslet a jednat racionálně. PŘI OBAVÁCH ZTRÁTY SEBEKONTROLY

  Pávie červená (Red Chestnut, 25) Bachova květová esence vhodná při přehnané obavě a velkých starostech o své blízké. ZNÁMÝ STRACH O DRUHÉ. Pávie je na přehnanou obavu, že se někomu jinému stane něco hrozného. Strach, přehnaná starostlivost o druhé (př.: matka nemocného dítěte). Dr. Bach napsal: „Strach o někoho je nedoukem víry v Boha“. Tato esence dává schopnost pečovat o druhé se soucitem, ale bez úzkosti a s klidem. ZNÁMÝ STRACH O DRUHÉ.

 2. POCHYBY & NEDOSTATEK ODVAHY: Ztotožnění se s vlastním výběrem a odvaha jednat sám za sebe

  Olověnec willmottův (Cerato, 5) Bachova květová esence vhodná při pochybách ve vlastní úsudek a hledání názoru u druhých. Tento typ je schopen se rozhodnout, ale své rozhodnutí musí řešit se svým okolím. Esence Olověnec je pro nerozhodné, kteří když se rozhodnou začnou ihned o svém rozhodnutí pochybovat. Málo nebo skoro vůbec nevěří svému vnitřnímu hlasu, mnozí nejsou schopni jít za svým cílem. Neustále hledají radu a potvrzení u druhých. Nakonec si to udělá tak, jak původně chtěl. Tato esence zvyšuje důvěru ve vlastní úsudek a intuici. Podporuje snění a sny se nezapomínají. NECHÁ SE OVLIVNIT A NAKONEC PŘIJDE NA TO, ŽE JEHO ROZHODNUTÍ BYLO SPRÁVNÉ.

  Chmerek roční (Sclerantus, 28) Bachova květová esence je vhodná při problémech s rozhodováním mezi dvěma danými možnostmi, při střídání nálad. Tento typ lidí většinou ví, co od života chce, ale neví, jak to dostat. Chmerek je esencí, která je vhodná pro nerozhodné, váhavé, zvláště když jde o dvojí volbu. Svojí nerozhodností mohou promrhat řadu příležitostí. Jejich mysl těká, v rozhovoru přeskakují z jednoho tématu na druhý. Rychle mění názory i nálady. Každou chvíli je bolí něco jiného. Chmerek dává rozhodnost a vyrovnanost, schopnost pohotového jednání. Pomáhá i při nevolnostech na cestách. (kinetózy, mořská nemoc). Vhodná pro maniodeprese. NEROZHODNOST OHLEDNĚ JEDNODUCHÝCH ZÁLEŽITOSTÍ

  Hořeček nahořklý (Gentian, 12) Bachova květová esence je vhodná při pocitech skleslosti, ztráty odvahy a melancholie. Gentian je esencí na skepsi, sklíčenost, pochybovačnost a pesimismus. Lidé typu Gentian upadají do depresí, když se jim věci nedaří, jak by měly, když mají i malé nesnáze. Trpící si je vědom příčiny svého stavu. Je dobrým tonikem pro rekonvalescenty, protože jim dodá odvahu a optimistický pohled na jejich uzdravení. Může pomoci dětem, které odrazuje jejich školní práce. Gentian dává odvahu a sebedůvěru, dává pocit, že žádné překážky nejsou dost velké, že žádný úkol není namáhavý a nesnáze se překonají. SKLESLOST A MELANCHOLIE PŘICHÁZÍ AŽ PŘI ZHORŠENÍ SITUACE.

  Hlodaš evropský (Gorse, 13) Bachova květová esence je vhodná při ztrátě naděje, při pocitech pesimismu a beznaděje. Výraznější verze hořečku. ČLOVĚK JIŽ ZTRATIL NADĚJI A MYSLÍ, že již nic nemá smysl a nijak se to nevyřeší. Gorse je proti beznaději a naprostému zoufalství, na pocit: „Mě už nic nepomůže“. Vzdal se a ani nemá chuť cokoli dalšího zkoušet. Pokud ještě nějakou léčbu zkusí, tak jen, aby vyhověl svým nejbližším a nevěří, že to bude mít smysl. Gorse dodává těmto lidem novou životní naději. Mnozí teprve po této esenci jsou ochotni přijmout léčení. ČLOVĚK JIŽ ZTRATIL NADĚJI

  Habr obecný (Hornbeam, 17) Bachova květová esence je vhodná při pocitech únavy (převážně mentální) a neschopnosti soustředit se na osobní potřeby. UNAVENI Z ÚKOLŮ, KTERÉ JE ČEKAJÍ. Jakmile začnou věci řešit, tak únava odchází. Lenost, odkládání věcí. Habr je pro únavu či lenost (spíše mentální) – „pocit pondělního rána“. Takový člověk pochybuje, zda zvládne úkoly dne. Dlouho mu trvá, než začne s prací. Nicméně pak vše zvládne. Chybí mu elán a nadšení. Může pomoci i pilným studentům při přípravě na zkoušky. Habr navrací jasnou hlavu, vitalitu a živou radost. UNAVENI Z ÚKOLŮ, KTERÉ JE ČEKAJÍ – únava pondělního rána

  Sveřep větevnatý (Wild Oat, 36) Bachova květová esence je vhodná při pocitech nejistoty své vlastní životní cesty, bezcílnost a unuděnost. TITO LIDÉ SE UMÍ ROZHODNOUT, ALE NEZNAJÍ CÍL. A často jejich rozhodnutí není produktivní. Začínají stále nové věci bez rozmyslu. Pocit zbytečnosti a frustrace. Horečka, kterou nelze snížit. Sveřep pomáhá učinit důležitá životní rozhodnutí lidem, kteří mají pocit, že se ocitli na životní křižovatce (př.: volba povolání a další). Mnozí se nechávají životem jen tak unášet, zkoušejí různá povolání. Tito lidé mají pocit nespokojenosti ve více směrech, nevědí co počít se svým životem. Tato esence jim pomůže jít cílevědomě za životním posláním. TITO LIDÉ SE UMÍ ROZHODNOUT, ALE NEZNAJÍ CÍL

 3. NEZÁJEM: pomáhají navodit radost ze života

  Plamének plotní (Clematis, 9) Bachova květová esence je vhodná při ztrátě zájmu o své okolí, při útěku před realitou, snění za bílého dne. Mdloby, drogy, epilepsie. Určitým způsobem protiklad zimolezu, lidé sice mají v obou případech nedostatečný zájem o přítomnost. Ale Plamének žije budoucností. Svoji energii využívají na fantazírování a ne pro skutečný svět. Clematis je esencí pro duchem nepřítomné. Pro ty, kteří žijí ve svém vlastním světě fantazie. Tito lidé mají potíže s koncentrací, raději se oddávají dennímu snění, často jsou ospalí. Nebývají skutečně šťastní a často sní o lepší budoucnosti. Nedělají však nic pro to, aby své sny uskutečnili. Mívají špatnou paměť na detaily. Clematis zlepšuje paměť a koncentraci. Proto se s úspěchem užívá i při učení a na zkoušky. Tato esence silně uzemňuje v přítomnosti – pomáhá probouzet ze mdlob. Je proto i součástí esence URGENCY – První pomoci. ŽITÍ BUDOUCNOSTÍ

  Zimolez kozí list (Honeysuckle, 16) Bachova květová esence je vhodná při pocitech nostalgie, marné touhy a žití minulostí. Honeyskuckle je pro ty, kteří uvízli nostalgicky v minulosti (př.: zemře partner nebo blízký přítel a oni se stále v myšlenkách i při rozhovoru vrací k tomu, co spolu prožívali. Tato esence pomáhá proti stesku po domově při přestěhování. Pomáhá dětem, kterým se stýská po rodičích, když jsou odloučené na táboře, v nemocnici apod., ale také po rozvodu. Honeysuckle dává schopnost žít v přítomnosti a bez lítosti a pomáhá pokročit v životě vpřed bez starostí z minulostí. U zvířátek při změně majitele nebo jeho úmrtí. ŽITÍ MINULOSTÍ

  Růže šípková (Wild Rose, 37) Bachova květová esence je vhodná při pocitech vnitřní rezignace, nezájmu a apatie. Předčasný porod (slabé dítě). Únava, která těmto lidem nevadí, smířili se s ní a jsou apatičtí a věci nechávají plynout. Růže je esencí na apatii, na úplnou rezignaci, vnitřní kapitulaci (z důvodu nemoci, příliš monotónního života, špatně zvoleného povolání apod.). Nestěžuje si, ale je natolik apatický, že se nesnaží změnit to, co ho trápí. Jsou nudnými společníky, mívají monotónní hlas. Velmi přijímají negativní lékařské prognózy, jsou-li nemocní. Někteří mají sebevražedné sklony. Esence dodá nový zájem o práci a okolní svět, pomůže najít zájem o život motivaci pro jeho pozitivní změnu. Pomáhá i dětem, které nechtěli na svět. VNITŘNÍ REZIGNACE

  Olivovník evropský (Olive, 23) Bachova květová esence je vhodná při pocitech vyčerpání, při nedostatku síly a potřeby psychické a fyzické podpory. (nemoc, náročné studium nebo i snášení velkého utrpení). Po porodu, pomáhá i s nespavostí. Protiklad habru – únava před, oliva – únava po. Oliva je na naprosté fyzické i psychické vyčerpání. Je pro těžké rekonvalescenty nebo pro ty, kteří se dlouhodobě starají o těžce nemocné. Oliva obnovuje sílu, vitalitu a zájem o život. Umožňuje lidem tohoto typu snadněji rozpoznat varovné signály, aby se zbytečně nepřepínali. PSYCHICKÉ I FYZICKÉ VYČERPÁNÍ

  Jírovec maďal (White Chestnut, 35) Bachova květová esence je vhodná při pocitech stále se vracejících nevysvětlitelných myšlenek, kterých není možné se zbavit. Špatná koncentrace, žárlivost, obavy. Jírovec pomůže zastavit koloběh nechtěných myšlenek a dohadů, které se odvíjejí, jako rozbitá gramofonová deska. Tento člověk se pak ve dne nemůže soustředit a v noci nemůže spát. White chestnut dává vnitřní klid, kontrolu nad myšlenkami a to často vede ke snadnějšímu vyřešení problémům. NESCHOPNOST SE SOUSTŘEDIT

  Poupě jírovce (Chestnut Bud, 7) Bachova květová esence je vhodná při neschopnosti poučit se z chyb minulosti. Opakující se nemoci. Pro ty, kteří se nedokážou poučit z chyb z minulosti a tím si brání pokročit vpřed – udělat v životě krok kupředu. Takový člověk se stále seznamuje s nevhodnými lidmi, setrvává v nevhodném zaměstnání. Lidé tohoto typu mívají periodicky se opakující nemoci, často se nevědomě uhodí, protože žijí mimo přítomnost. Dr. Bach k této esenci napsal: „Esence Chestnut Bud nám pomůže plně využívat každodenních zkušeností a vidět sebe a své chyby tak, jak je vidí druzí“. Pomáhá i jako pomocná terapie lidem, kteří potřebují překonat špatné návyky: kouření, drogy, alkoholismus …. POUČENÍ SE Z CHYB MINULOSTI

  Hořčice polní (Mustard, 21) Bachova květová esence je vhodná při pocitech deprese a beznaděje bez jasných příčin. Deprese se objeví z ničeho nic a bez jasných příčin, lidé nedokážou popsat, co je trápí, často vyjmenovávají všechno dobré. Melancholie, premenstruační syndrom s depresí. Hořčice pomáhá při náhlých depresích, které na člověka padnou z ničeho nic, jako mrak z čistého nebe – bez zjevného důvodu. Prostě přijdou a stejně bezdůvodně, jako přišly, tak odejdou. Hořčice navrací radost, dává vnitřní stabilitu a mír. BEZNADĚJ, MELANCHOLIE BEZ JASNÝCH PŘÍČIN

 4. OSAMĚLOST: pomáhají podpořit komunikaci a dialog

  Žebratka bahenní (Water Violet, 34) Bachova květová esence je vhodná při rezervovanosti, vnitřním uzavření a zármutku. Většinou schopní lidé, kteří jsou šťastni sami se sebou a nevnucují se do soukromí druhých. Působí pyšně a nepřístupně. Bývají izolovaní. Můžou se objevit potíže se srdcem.

  Netýkavka žláznatá (Impatiens, 18) Bachova květová esence je vhodná při podráždění, nervozitě, napětí, netrpělivosti. Netýkavka je pro tip: rychlý, raději se vše udělá sám: „BUDE TO RYCHLEJŠÍ A JEDNODUŠŠÍ“. Premenstruační nervozita. Esence je na podrážděnost, nervozitu, popudlivost a rozrušení. Lidé tohoto typu rychle mluví, chodí, přemýšlí, pracují. Vadí jim pomalost spolupracovníků, proto si raději všechno udělají sami svým tempem. Tito lidé mohou mít výbuchy hněvu, které rychle pomíjejí. Impatiens zklidňuje, zvyšuje trpělivost, pomáhá i hyperaktivním a neposedným dětem. U těchto lidí se objevují i křeče.

  Vřes obecný (Heather, 14) Bachova květová esence je vhodná při posedlosti pouze svými problémy, mluvení stále o sobě a neustálé touze po společnosti. Časté migrény. Přehání své symptomy, bušivá bolest hlavy, játra, žlučník (záchvaty a otoky). Vřes je pro ty, kteří jsou velice upovídaní, když se naskytne kdokoli, kdo je ochoten naslouchat vyprávění o jeho problémech. Jiného nepustí ke slovu, protože nikdo jiný je nezajímá. Mnozí z těchto lidí jsou hypochondry, kteří zveličují své problémy. Své problémy však neřeší, jen o nich mluví a mluví. Někdy si pořídí nemoc, aby se vyhnuli problémům. Mnozí z nich mají zvyk mluvit lidem zblízka do tváře (porušují intimní vzdálenost). Lidé se jim většinou vyhýbají. Vřes jim pomůže vcítit se do ostatních a naslouchat jim.

 5. PŘECITLIVĚLOST A ZRANITELNOST: pomáhají mít schopnost vyjádření se sebe sama

  Řepík lékařský (Agrimony, 1) Bachova květová esence je vhodná pro ty, kteří za usměvavou tváří ukrývají své problémy, skrývají trápení a utíkají k práci, alkoholu, drogám… Agrimony je pro ty, kteří pod maskou bezstarostného veselí ukrývají žal a trápení. Tito lidé jsou neradi sami, jsou družní a společenští. V noci je mohou trápit neklidné myšlenky. Někteří lidé typu Agrimony uvolňují své vnitřní napětí pomocí alkoholu, drog nebo se uklidňují přejídáním. Esence pomůže k uvolnění vnitřního napětí, pochopení relativity problémů, k nalezení radosti. Pomáhá se otevřít navenek, vyjádřit se a tím se uzdravit.

  Zeměžluč lékařská (Centaury, 4) Bachova květová esence je vhodná pro ty, co neumějí říci ne, neumí požádat o pomoc a podřizují se jiným. Esence pomáhá lidem, kteří ze slabosti a slabé vůle nedovedou říci NE. Často se nechávají ostatními využívat, bývají v podřízeném postavení, někteří se nechají přímo zotročit. Často jim pak bává líto, že zmrhali vlastní životní cíle a poslání. Esence těmto lidem pomůže, aby dokázali vyjádřit a bránit své vlastní názory a potřeby. Pomůže jim jít vlastní cestou bez omezování jinými lidmi nebo jejich názory.

  Ořešák královský (Walnut, 33) Bachova květová esence je vhodná pro ty, kteří mají strach a nejsou schopni se vyrovnat se změnou a novou situací. Chrání před nechtěnými vnějšími vlivy. Staré zvyky, návyky nebo při výrazných změnách (prořezávání zoubků, nově do školy, odchod do důchodu, přechod do menopauzy). Walnut pomáhá zvládat změny a vnější vlivy. Usnadní adaptaci na nové zaměstnání, na odchod do důchodu, změnu bydliště apod. Esence pomáhá zbavit se návyků, pomáhá k odpoutání od starých vazeb a omezení, k odpoutání i umírajících. Dává sílu odolávat vlivům okolí, aby se člověk nedal odradit od svých cílů, aby se nedal spoutat společenskými, rodinnými a podobnými pouty. Pomáhá odolávat svodům (př.: u puberťáků chrání před kouřením, drogami aj.). Walnut je vhodnou ochrannou esencí pro terapeuty, kteří pracují s klienty s emočními problémy.

  Cesmína ostrolistá (Holly, 15) Bachova květová esence je vhodná při častých návalech žárlivosti, hněvu, podezíravosti a nedůvěře. Pomstychtivost, bulimie. Esence je na vztek, který přechází v nenávist, žárlivost, závist a zášť. Stejně jako listy cesmíny i negativní stav této esence je pichlavý, bodavý. Je to vynikající esence pro děti, které žárlí na svého Sourozence. Cesmína pomáhá proměnit negativní emoce na všeobjímající láskou. Pomáhá dětem při záchvatech negativních nálad. Dr. Bach o cesmíně napsal:“Cesmína otevírá srdce a sjednocuje nás s Božskou láskou“.

 6. SMUTEK A ZOUFALSTVÍ: pomáhají znovu najít pohodu, štěstí

  Modřín opadavý (Larch, 19) Bachova květová esence je vhodná při ztrátě sebedůvěry a pocitech méněcennosti. Akné. Já to nezvládnu, tak se o to raději ani nepokusím. Modřín pomáhá zvládat nedostatečné sebevědomí, mindráky. Předem očekávaný neúspěch. Tato esence pomáhá získat sebedůvěru před zkouškami, před pohovorem s budoucím zaměstnavatelem, před vystoupením apod. Modřín dodává vědomí vlastních kvalit a schopnost nechat se vést svým vyšším JÁ. Vhodná i pro pány s při problémech s potencí. NÍZKÉ SEBEVĚDOMÍ

  Borovice lesní (Pine, 24) Bachova květová esence je vhodná při pocitech viny i za druhé, časté výčitky svědomí, potřeba perfekcionalismu. Velice pečlivý, ale většinou jsou se sebou nespokojení, stále se omlouvají. Borovice je na pocity viny, sebevýčitky, nedostatek sebelásky. Tito lidé stále nejsou sami se sebou spokojeno (např.: děti autoritativních rodičů). Někteří tito lidé se stále za něco omlouvají, sami sobě něco vyčítají. Velmi časté je tu vědomé nebo nevědomé sebetrestání. Borovice pomáhá sebepřijetí bez výčitek. Dává schopnost přejít od pasivity se sebeobviňováním k aktivní zodpovědnosti. Dr. Bach napsal: „Sebemenší náznak odsuzování sebe či druhých znamená odsuzování Vesmírného tvoření lásky a omezuje naši moc umožnit vesmírné lásce, aby skrze nás proudila do ostatních.“ VÝČITKY I ZA DRUHÉ

  Jilm štíhlý (Elm, 11) Bachova květová esence je vhodná pro talentované lidi, s velkou vyčerpávající zodpovědností, při pocitech další nezvladatelnosti. Přepadají je pochybnosti v období, kdy si toho naberou moc a začínají nestíhat. Elm je na přechodný stav únavy z přepracování nebo při přerostlé zodpovědnosti u lidí, kteří jsou zpravidla velice schopní a výkonní. Pomáhá při pocitech zavalení prací, při pocitech, že nestačíme držet krok s událostmi. Přechodně se cítí slabě a vysíleně. Elm těmto lidem navrátí pocit sebevědomí a síly. Učí je nenabírat si více práce, než zvládnou a aby byli schopni věnovat se i svým vlastním potřebám. Tlumí přehnaný pocit odpovědnosti a dává pocit, že vše zvládneme. ŽIVOTABUDIČ

  Kaštanovník jedlý (Sweet Chestnut, 30) Bachova květová esence je vhodná při zoufalství, pocitu nejzazší hranice snesitelnosti, tzv. "zahnání do kouta". „Už se to nemůže nebo nejde zlepšit“ nebo při ztrátě někoho blízkého. Kaštanovník je vhodný při extrémní mentální úzkosti, na naprostou beznaděj, kdy člověk má pocit, že již došel na hranice snesitelnosti. Nevidí světélko na konci tunelu. Lidé, kteří potřebují tuto esenci mívají velmi těžké deprese, pocit osamění a naprosté beznaděje, cítí se být na pokraji zhroucení. Nechtějí však páchat sebevraždu. Kaštanovník pomáhá osvobodit se z beznaděje, i když se vnější okolnosti nezměnily, mohou jim nyní čelit s optimismem a klidnou myslí. Tato esence může pomoci rozhodnout se ve vývoji (např.: vymanit se z mnohaletého nesnesitelného partnerství). Esence může pomoci těm, kteří se domnívají, že je Bůh opustil, navrací důvěru v Boha. U těchto lidí se stává, že své obavy skrývají. MENTÁLNÍ ÚZKOST

  Snědek chocholikatý (Star of Bethlehem, 29)
  Bachova květová esence je vhodná po fyzickém nebo duševním šoku, při posttraumatických stavech a vnitřní zmatenosti. Při ztrátách nebo šoku i staršího původu. Tato esence pomáhá neutralizovat následky šoku a traumat – ať se jedná o mentální nebo fyzické. A je jedno, před jak dlouhou dobou se šokující událost stala i když ideální je použití esence ihned po traumatu (nehody, rozvod rodičů, špatná zpráva a další). Esence velmi účinně tiší i zármutek pozůstalých při úmrtí někoho blízkého.
  DUŠEVNÍ NEBO FYZICKÝ ŠOK I STARŠÍHO PŮVODU

  Vrba bílá (Willow, 38)
  Bachova květová esence je vhodná při neustálých pocitech nespravedlnosti, zatrpklosti a obviňování ostatních. Za všechny svoje nezdary viní ostatní. Willow je esencí pro zatrpklé, zahořklé, ukřivděné. Tito lidé mají pocit, že jsou obětí osudu někoho jiného. Ostatní za to kritizují a napadají. Nepřejí druhým lidem zdraví, štěstí ani úspěch. Často to bývají deprimovaní morousi, kteří kolem sebe šíří pesimismus. Vrba dodá životní optimismus, schopnost odpouštět a zapomenout na minulé nespravedlnosti, dodá odpovědnost a konstruktivní myšlení.
  ZA VŠE MŮŽOU OSTATNÍ

  Dub letní (Oak, 22)
  Bachova květová esence je vhodná při malomyslnosti, zoufalství, depresi, přepracovanosti, dlouhodobém napětí, sklíčenosti, vyčerpanosti. Podobný jilmu, ale nevzdává se!!! Pomáhá vidět potřebu odpočinku. Dub je určen pro silné a vytrvalé jedince, kteří přehlížejí svoji únavu, nemoci a strasti. Přepínají své síly, cítí se nepostradatelní, často jsou workoholiky. I při nemoci a vyčerpání běží a nedopřejí si odpočinku. Tito lidé potřebují dub, když ztrácejí vnitřní sílu a cítí únavu, eventuálně se hroutí. Tato esence jim navrací odolnost a sílu proti stresu. Přitom však je učí nepřepínat své síly a dopřát si odpočinku, když je to zapotřebí.
  VYČERPÁN NEBO NEMOCEN, ALE NEVZDÁVÁ SE

  Jabloň lesní (Crab Apple, 10)
  Bachova květová esence je vhodná při pocitech neustálého nepořádku, nečistoty, špatných představ o sobě, svého vzhledu. . . . Plané jablko je čistící esencí – čistí tělo i duši. Je vhodnou esencí pro lidi posedlé čistotou, pořádkem a detaily (puntičkáři) nebo pro ty, kteří si ošklivý vlastní tělo. Crab Apple se indikuje i lidem s alergiemi, ekzémy, astmatem apod. U kožních problémů lze použít i zevní roztok. (několik kapek do vody) nebo jako obklad či do koupele (10 kapek).
  ČISTÍCÍ ESENCE

 7. PŘEHNANÁ STAROSTLIVOST: pomáhají být otevřený

  Čekanka obecná (Chicory, 8)
  Bachova květová esence je vhodná při sebelítosti, panovačnosti, při vyžadování vlastní pozornosti, při citovém vydírání. Čekanka je vhodná pro ty, kteří se přehnaně starají o druhé ve snaze si je připoutat a vlastnit je. Nevděk v nich pak vyvolává sebelítost, pláč … Tito lidé mívají velmi silnou vůli a od ostatních očekávají, že se podřídí jejich hodnotám, často se pletou do cizích věcí, sekýrují apod. Je to úžasná esence pro děti, které vyžadují neustálou pozornost rodičů a nedovedou se od nich odpoutat (př.: první školní den – jak v MŠ tak i do ZŠ). Tato esence pomáhá ke skutečné nesobecké lásce, učí dávat bez očekávání protihodnoty. Působením esence jsou tito lidé schopni „vysvobodit“ své blízké tak, aby mohli žít svůj vlastní život.
  POMÁHAJÍ, ALE ČEKAJÍ VDĚK

  Sporýš lékařský (Vervain, 31)
  Bachova květová esence je vhodná při prosazování pouze svých myšlenek, pocitech neomylnosti, přání změnit svět. Svou energii vyčerpává na změnu druhých. Sporýš je na přílišné nadšení až fanatismus – člověk tohoto typu chce předělat svět k obrazu svému a jiné vehementně přesvědčuje pro své myšlenky. Tím ztrácí spoustu energie, kterou do svého přesvědčování vkládají. Nadměrné množství energie vynakládají do všeho, do čeho se pustí a často se tím přepínají. Berou si na sebe příliš mnoho úkolů. Tito lidé mají velké ideály, pro které jsou ochotni se obětovat. Bývají podráždění, frustrovaní, ztuhlí. Sporýš pomáhá k uvědomění, že každý člověk chce jít svou vlastní cestou a není třeba nikomu nic vnucovat.
  PRAVDU MÁM JENOM JÁ

  Réva vinná (Vine, 32)
  Bachova květová esence je vhodná při přehnané dominanci, násilnických sklonech a přehnaných požadavcích. Nekritizují názory a chování jiných, ale ignorují! Prosazují spíše silou než přesvědčováním. Člověk typu vinné révy chce ostatním velet, často je tyranem a despotou (bývá na delší užívání). Tito lidé se domnívají, že vědí vše nejlépe a ostatní ponižují. Neberou na vědomí přání a názory druhých a chtějí naprostou poslušnost. Réva naučí lidi využívat vůdcovských schopností bez ovládání druhých, aby mohli bát moudrými milujícími rodiči, učiteli, šéfy….. Někdy potřebují vinnou révu i děti, které šikanují spolužáky nebo se pokouší velet rodičům.
  SVÉ NÁZORY PROSAZUJE SILOU

  Buk lesní (Beech, 3)
  Bachova květová esence je vhodná při přílišné kritice a netoleranci k ostatním, odsuzování a aroganci. Mají velice rádi pořádek a přesnost – nejen u sebe, ale očekávají to u druhých a nejsou schopni pochopit nepřesnost a nepečlivost druhých. Buk lesní je vhodnou esencí pro ty, kteří neustále kritizují, netolerují chyby ostatních nebo jsou arogantní. Tito lidé mohou mít i pocit vlastní nadřazenosti, myslí si, že jen oni mají pravdu. Tato esence dopřeje pochopit a být tolerantními. Dr. Bach k této esenci řekl: „To málo, co můžeme vědět a vidět, jsou jen malé fragmenty z Velkého Plánu všech věcí, proto nemůžeme z hlediska našich malinkých znalostí chápat, jak VELKÝ PLÁN pracuje“.
  VELICE PEČLIVÝ, ALE OČEKÁVAJÍ TO I U DRUHÝCH

  Pramenitá voda (Rock Water, 27)
  Bachova květová esence je vhodná při kladení na sebe přehnaných požadavků, puntičkářství a při neschopnosti flexibility. On má vždy pravdu a zabývá se sám sebou. Pro přísně pedantické (až asketické) vůči sobě i jiným. Lidé tohoto typu jsou často dogmatičtí, nespokojení a zklamaní i sami sebou (často tuhá páteř, klouby). Usilují o dokonalost a touží být příkladem pro druhé. Často se přepracovávají a kladou na sebe vysoké požadavky. Pramenitá voda pomůže těmto lidem se uvolnit od strohého sevření dogmat přehnaných požadavků na sebe, pomůže jim k větší pružnosti a přizpůsobivosti – k vnitřní svobodě.
  VELICE PEČLIVÝ, AŽ ASKETIČTÍ