Škola volá

AŤ NÁS ŠKOL(K)A NESTRAŠÍ

harmonizující pomoc z BIO-BACHOVEK

Je začátek prázdnin, ale kvapem se blíží září, kdy některé děti nastoupí do školky a ty starší pak do školy. Pokud vás jako rodiče tato situace naprosto děsí, je třeba se soustředit na vlastní psychickou pohodu a pak začít pracovat na té vašeho dítěte. Pomoc s nabytím rovnováhy vaší i dětské duše vám poskytnou zcela přírodní cestou BIO BACHOVKY!

Nástup do školky

Nejsilnější emocí, kterou děti pocítí při nástupu do mateřské školy, je odloučení od rodičů, respektive od matky. Samozřejmě vždy záleží na povaze dítěte, rodinné situaci i na tom, jestli maminka první tři roky s dítětem byla nepřetržitě. Malé či velké stesky se ale projeví vždy. Podle učitelek v mateřské škole je pro dítě vždy nejhorších prvních čtrnáct dní a celková adaptace pak nejvíce záleží nejen na dítěti, ale především na rodičích, na jejich sebevědomí a sebekázni. Učitelky mateřských škol se poměrně shodují na tom, že maminky jsou v dnešní době úzkostlivější díky kontaktům, které nepřirozeně navazují přes internet. Dítě školku zvládne s většími či menšími obtížemi na výjimečné jedince téměř vždy, důležité však je, aby na odloučení, stres, úzkost či paniku byla připravena i maminka a nepoddávala se těmto emocím, v horším případě je neprojektovala do dítěte.

Odloučení

Pokud však už na tyto pocity dojde, doporučujeme pro maminku Kombinovanou esenci Závislost. Název zní trochu fatálně, ale jde především o to, odbourat negativní puzení k přílišné závislosti na dítěti a tím i pocity s tím spojené, jako je úzkost a smutek.

Okamžitá pomoc

V prvních měsících (u každého dítěte je adaptace různě dlouhá) můžete sobě i ratolesti navíc „naordinovat“ Sprej či Kombinovanou esenci v kapkách První pomoc/URGENCY. Nejlépe doplnit novinkou PASTILKY PRO DĚTI. Sobě ji vstříkněte nebo kápnete do úst hned při odchodu do školky, kdy je dítě nejvíce vystaveno vašim emocím, a dítěti dopřejete chutný bonbonek (pastilku) nebo také První pomoc 4 kapky do oblíbeného nápoje nebo jednorázově do celodenního pití 12 kapek. U rodičů je pro zdárný průběh adaptace nejdůležitější klid, rozhodnost a pozitivní myšlení, kteréžto emoce pak snadno posílá směrem k dítěti. Neustupujte, buďte laskaví a láskyplní, ale rozhodní a přesvědčení o tom, že kolektiv vašemu dítěti může jen prospět.

Strach

Další „nerovnosti“, jako je školkovská strava, různé strachy vašeho dítěte či chování učitelek pak můžete řešit v průběhu roku, ve chvíli, kdy problém nastane. Pokud má vaše dítě z něčeho ve školce nepříjemné pocity či strach, doporučujeme využít prokazatelně pozitivních účinků Kombinované esence Strach.

Sebedůvěra

Můžete dítě na leckteré situace připravit, ale všechno prevencí nevyřešíte, proto vložte důvěru do rukou svého potomka a uvidíte sami, že to zvládne! Pokud vaše nedůvěra v dítě pramení ve vaší sebedůvěře, můžete svým emocím prospět Kombinovanou esencí Sebedůvěra.

První školní den a pak stovky dalších

Oproti mateřské škole, kdy je dítě souženo především odloučením, je nástup do základní školy z psychologického hlediska mnohem větší oříšek. Ve škole je přísnější režim, dítě musí být několik hodin v kuse v klidu a podobným způsobem musí trávit i přestávky. Další silnou zátěží je jistá monotónnost školního vyučovaní a také to, že nemůže samo rozhodnout o tom, co chce dělat. Všechny školní aktivity vyžadují od dítěte pozornost, energii a velké úsilí a ve větší či menší míře pro každé dítě znamenají stres, který ještě můžou umocnit rodiče či učitelé svým nesprávným chováním. Co můžete pro dítě udělat, je především včasné nastavení spánkového a stravovacího režimu, podobného tomu ve škole. Pro dítě je také důležitá klidná večerní příprava všech věcí na zítřek a nesporně i klidné a neuspěchané vstávání. Dítě je vždy se začátkem školního roku vystaveno stresovým faktorům, což neustává a často se i stupňuje s příchodem písemek a pololetí. I pro vás je stresující, když přijdete po dovolené do práce, a co teprve, když tam přijdete úplně poprvé! Dítě potřebuje proto hodně odpočívat, čerpat energii z pohybových aktivit, potřebuje vaše bezpodmínečné přijetí a lásku a především pak potřebuje vaše pochopení. Jeho chování se může změnit, protože už ho nemáte 24 hodin pod dohledem, ovlivňuje ho spousta jiných lidí, je tedy na místě mít s dětmi trpělivost a být k jejich projevům tolerantní, což neznamená nevhodnosti přehlížet.

Soustředění

Podporu a pomoc do začátku školního roku vám opět můžou nabídnout BIO Bachovky. Kombinovaná esence Koncentrace podpoří úsilí vašeho dítěte, aby se dokázalo lépe soustředit na vyučování a školní podněty.

Komunikace

Kombinovaná esence Komunikace pak pomůže další důležité dovednosti, která je ve škole vyžadována a ve vztahu mezi rodiči a dětmi, obzvlášť na téma škola, velmi žádoucí.

Antistres

Pokud cítíte, že se vaše dítě snaží ze všech sil a přesto neumí vypnout, doporučujeme Interiérový parfém Anti-stres, který můžete před spaním nebo třeba hned po příchodu ze školy rozprášit v jeho okolí, a pomoci tak jeho zklidnění pomocí vůně bylin. Pokud vy sami ze školní docházky vaší ratolesti cítíte neklid, doporučujeme tělovou řadu Harmonie (Présence(s), dopřejte si koupel nebo sprchu, případně využijte zklidňující vůně parfému a prokázaných účinků Bachových květových esencí kdykoliv během dne.