Články

Energie a různé formy vyčerpání


Nedostatek energie a pocitů únavy mívá různé příčiny a s tím souvisejí pocity a problémy, které je doprovází. Náš článek je rozdělen do třech hlavních kategorií:

 1. Pocity únavy

  1. nedostatek energie a vitality

  2. obtížnost při plnění každodenních úkolů

  3. nedostatek motivace

 2. Vyčerpání

  1. únava

  2. popudlivost/vyčerpání

 3. Nedostatek motivace

  1. absence vůle

  2. lhostejnost

  3. pocit deprese

V následujícím článku vám popíšeme rozdíly v pocitech vyčerpání, únavy a následně doporučíme, které produkty jsou nejvhodnější pro vaši terapii. Jako doplněk jakékoli terapie můžete zvážit i používání přírodního parfému a tělové kosmetiky z energizující řady Vivacité(s) de Bach nebo toaletní vody Radost, která obsahuje kombinovanou esenci Energie a je doplněna jemnou kombinací vonných esencí pro návrat energie.

1. POCIT ÚNAVY

Tempo současné společnosti v nás může vyvolávat pocity únavy a nejen vyvolávat, ale můžeme být skutečně vyčerpaní. Takové pocity únavy se mohou objevit kdykoli v průběhu dne. Bývají přechodné, ale zpomalují naši činnost a odpoutávají naši pozornost.

1.1. Nedostatek energie a vitality

Je běžné, že v průběhu dne, vždy ve stejnou dobu pocítíte pocit únavy a nedostatku energie. Po poledni anebo s nadcházejícím večerem je část dne, kdy vaše tělo potřebuje znovu získat nějaký impuls, protože váš den není u konce, čekají vás povinnosti, ale chybí energie.

Naše rada:

Doporučujeme užívat kombinovanou esenci Bio-Bachovky ENERGIE v době potřeby, tzn.: kdykoli vás přepadnou pocity nedostatku energie. Po jídle rozprašujte Aura parfém ENERGIE v kanceláři, aby se nabitá energie udržela. Před nadcházejícím večerem znovu použijte kombinovanou esenci Bio-Bachovky ENERGIE, abyste měli dostatek elánu dokončit své povinnosti, které se vás čekají bez vyčerpání. Nezapomeňte si nosit Bio-Bachovky Roll-on ENERGIE stále u sebe, abyste v průběhu dne kdykoli mohli zdůraznit efekt kombinované esence. Hořčice rolní/Mustard je z řady základní Bachovy květové esence, kterou můžete použít k doplnění produktů řady ENERGIE ve chvílích ztráty morálky, disciplíny a elánu v souvislosti s příchodem zimního období, kdy se začne brzy stmívat anebo v období změny času.

1.2. Obtížnost při plnění vašich každodenních úkolů

Pocity únavy se mohou projevit obtížemi soustředění a provádění úkolů, které se vám za běžných okolností zdají nenáročné. Věci, které se vám v normálním čase zdají být jednoduché, se pak stávají problémem. Nedostatek energie a poct únavy mohou být zdrojem těchto jevů.

Naše rada:

Používejte kombinovanou esenci Bio-Bachovky ENERGIE jako kúru po dobu minimálně jednoho měsíce. Pokud jste slabý nebo máte pocit, že vaše energie je zcela spotřebována, použijte Bio-Bachovky Roll-on ENERGIE, abyste získali okamžitý impulz na dokončení svého úkolu.

1.3. Nedostatek motivace

Pocit únavy je často doprovázen nedostatečnou motivací. Zatímco váš den nebo týden končí, už nemáte sílu ani motivaci k činnostem, které vás za normálních okolností potěší a umožní vám se odreagovat a mentálně i fyzicky zrelaxovat.

Naše rada:

Když nedostatek energie potlačuje veškeré nutkání nebo motivaci k posunu vpřed, použijte kombinovanou esenci Bio-Bachovky MOTIVACE, která vás přiměje k dosažení vašich cílů. Současně používejte kombinovanou esenci Bio-Bachovky ENERGIE, abyste se znovu navrátil impulz a chuť potřebný k překročení tohoto období. Zvažte také používání Aura parfému ENERGIE ve vašich obytných prostorech, abyste se vyvíjeli v dynamické atmosféře. Nezapomeňte si nosit Bio-Bachovky Roll-on ENERGIE neustále u sebe pro zdůraznění efektu kombinovaných Bio-Bachovek v jakoukoli denní dobu.

2. VYČERPÁNÍ

Pocit vyčerpání se často projevuje v pocitu úplného vyprázdnění své energie. I ty nejjednodušší každodenní činnosti vyžadují naše velké úsilí. Cítíme, že jsme neustále vyčerpaní a již nemáme žádné rezervy a tato situace nás někdy vede k únavě a pocitu, že už to nemůžeme dál zvládnout.

2.1. Únava

Když jste v situaci velké únavy pocitu absolutního vyčerpání, vaše tělo a mysl jsou zcela vyprázdněny energií. Cítíte pocit deprese a únavy spojené s nedostatkem energie a vitality, které vaše tělo a mysl potřebují.

Naše rada:

Chcete-li bojovat proti této nepříjemnosti, použijte kombinovanou esenci Bio-Bachovky DEPRESE každý den, dokud nezaznamenáte zlepšení tohoto pocitu duševní únavy. Pro rychlejší návrat přívalu energie doporučujeme kombinovat Bio-Bachovky kombinovaná esenci DEPRESE spolu s kombinovanou esencí ENERGIE a Roll-onem ENERGIE. Kombinovaná esence ENERGIE a roll-on ENERGIE Vám poskytnou energii a psychickou svěžest potřebnou k vymizení této únavy. Doporučujeme i zvážit aplikaci Aura parfému Bio-Bachovky ENERGIE pro každodenní život v dynamické atmosféře.

2.2. Popudlivost/podráždění

Vyčerpání často jde ruku v ruce s projevem podráždění. Vaše trpělivost se snižuje a váš práh tolerance také. Pochopení sebe sama se stává komplikovaným a vaše reakce se mohou zdát nepřiměřené.

Naše rada:

Bojujte s touto podrážděností pomocí kombinované esence HNĚV, abyste pracovali na svých emocích do hloubky a zabránili chvílím podráždění. Pro okamžiky silné podrážděnosti zvažte použití kombinované esence BIO-Bachovky PRVNÍ POMOC pro rychlé navrácení vnitřní emocionální rovnováhy. Účinek esencí můžete umocnit Aura parfémem Bio-Bachovky KONFLIKT, který zklidní atmosféru a umožní vám rychleji se vrátit k vnitřní pohodě.

3. NEDOSTATEK MOTIVACE

Může vyplývat z různých faktorů, jako je nedostatek energie, pocit deprese nebo ztráta touhy po změně ve vašem životě. Často se nedostává motivace v těchto různých podobách.

3.1. Absence vůle

Nedostatek motivace často vede k nedostatku vůle. Necítíte touhu posunout se vpřed a překonat sám sebe. Necháváte se unášet životem a nedaří se vám najít v sobě touhu, energii nebo chuť do života, která pro vás dříve byla typická.

Naše rada:

Když nedostatek energie odstraňuje jakékoliv nutkání nebo motivaci k posunu dopředu, použijte kombinovanou esenci MOTIVACE, která vám pomůže pokračovat v dosahování vašich cílů. Souběžně použijte kombinovanou esenci ENERGIE, abyste znovu získali sílu potřebnou k překonání tohoto období. Zvažte také používání Aura parfému ENERGIE ve vašich obytných prostorech, abyste mohli žít v dynamické atmosféře. Nezapomeňte s sebou nosit Roll-on ENERGIE, abyste zdůraznili a doplnili efekt kombinovaných esencí v průběhu celého dne, použijte kdykoli cítíte potřebu zdůraznit účinek kombinované esence. Ořešák královský/Walnut je základní esence, která vám pomůže překonat období změny/ztráty touhy, energie a pocitu bez jakékoli motivace. Tato esence pomáhá posílit vaši vnitřní vůli a vyrovnat se vzniklou změnou.

3.2. Lhostejnost

Poznáte, že jste se přestali zajímat o události, které se dějí kolem vás a o lidi z vašeho okolí. Často se rozpadá sociální vazba a představa, že se s někým máte setkat, popovídat si nebo se zúčastnit akce ve vašem okolí, je pro vás nepředstavitelná až nepříjemná.

Naše rada:

Začněte užívat kombinované esence MOTIVACE a KONCENTRACI. MOTIVACE vám pomůže zapojit se do projektů a znovu získat nadšení a vytrvat v projektu. Umožňuje se také chovat aktivně, energicky a bez zábran v průběhu celého dne a každý den. Esence KONCENTRACE vám pomůže v období, kdy se budete cítit mimo kontakt s realitou a nic se nestane, navrací pozornost a zájem.

3.3. Pocit deprese

Je možné, že nedostatek motivace a vůle, kterou cítíte, je spojen s momentálním pocitem deprese. Při dočasné depresi se často stává, že vaše touhy a motivace mizí.

Naše rada:

Začněte jako kúru užívat kombinovanou esenci DEPRESE, dokud neucítíte zlepšení tohoto pocitu deprese a vnitřního nepohodlí. Pro úspěch celé kúry doporučujeme produkty z řady ENERGIE. Kombinovaná esence ENERGIEroll-on ENERGIE vám poskytnou energii a duševní svěžest potřebnou k potlačení této únavy. Přemýšlejte i o aplikaci Aura parfému ENERGIE ve všech prostorách, kde se pohybujete a rozprašujte i nad svoji hlavou, ať se vaše energie co nejrychleji vrátí.