Články

Imunita z pohledu Bachovy terapie


Krátké zamyšlení a doporučení k silnější imunitě. Naše fyzická kondice úzce souvisí s harmonií psychickou.

Co je vlastně imunita?

„Imunita v imunologii označuje schopnost organismu bránit se proti antigenům pocházejícím jak z vnějšího prostředí, tak z prostředí z pohledu organismu vnitřního. V praxi se antigeny myslí zejména buňky patogenních organismů, viry či třeba nádorové buňky. Imunita spouští imunitní odpověď vůči těmto a dalším vyjmenovaným strukturám a vyznačuje se jí nejen člověk, ale do jisté míry i ostatní živočichové či rostliny, ale u živočichů je nejrozvinutější a řídí ji tzv. imunitní systém. V užším slova smyslu znamená termín „imunita“ naprostou odolnost organismu proti chorobě („imunní jedinec“).“ Tolik Wikipedia.

Zjednodušeně řečeno, imunita je schopnost lidského těla bránit se, plní funkci “strážce těla“. Naši obranyschopnost (imunitu) máme vrozenou a od narození se nám stále vyvíjí. Ovlivňuje ji ale množství faktorů: střevní mikroflóra, zátěž, spánek, výživa, pohyb a velice důležitou roli hraje psychika. O důležitosti psychiky se v dnešní době již hodně mluví a její vliv na celkový zdravotní stav uznávají i lékaři. Celá řada alternativních terapií tento fakt zdůrazňuje již dlouhou dobu a své metody staví na harmonizaci psychiky. Používají k tomu různé postupy, ale základem je odhalení příčiny vzniku fyzických problémů v psychice.

Z pohledu terapie dr. Bacha známé jako Bachova květová terapie je základem pro silnou imunitu psychická harmonie. Jedná se o jemnou šetrnou a velice jednoduchou metodu, která se zaměřuje na konkrétního jedince a důvod jeho nemoci. Nepotlačuje symptomy, ale jde ke kořeni problému. Základem terapie je 38 základních esencí, které pokryjí veškeré negativní emoce člověka. Vybírá se z nich až 7, z nichž se připraví individuální elixír. V současnosti jsou již v nabídce i hotové kombinace, které se můžou užívat samostatně nebo jako doplněk k individuálnímu elixíru. Nejužívanější hotovou kombinací je První pomoc/Urgency. Ta se používá v emočně náročnějších obdobích, tehdy, kdy se něčeho obáváme, něco nás rozhodilo, něco se má změnit a nevíme, jak to zvládneme. “Bachovky“ můžeme užívat preventivně nebo terapeuticky, buď samostatně nebo je kombinovat s jinou terapií či léky.

Aby byla naše imunita silná a mohla dostatečně strážit tělo před útoky škodlivin, musí být naše psychika v harmonii. Pokud toho dosáhneme, je podstatně jednodušší přirozeně udržovat v souladu i ostatní faktory ovlivňující obranyschopnost. Pokud jsme v celkové harmonii, nestává se, že bychom měli problémy se spánkem, že budeme vyčerpaní nebo že se nám třeba oslabí střevní mikroflóra. První příznaky toho, že je naše psychika narušena, jsou například stres, únava, sklíčenost, problémy se spánkem, nedostatek sebedůvěry, netrpělivost, strachy a podobně. Oslabení imunity poznáme i podle toho, že se u nás objevuje třeba rýma, zvýšená únava, problémy s pokožkou a jiné varovné příznaky. V těchto situacích je vhodné užít První pomoc/Urgency. Zároveň ale již nastává chvíle, kdy je nezbytné zamyslet se nad sebou, svými reakcemi k okolí, vztahu k sobě samému a začít tyto problémy řešit. Tak můžeme předejít dalšímu oslabování imunity a tím i úspěšnému útoku vážnější nemoci, tak zvanému fyzickému symptomu následku emoční nerovnováhy. Zde nám pak mohou pomoci další Bachovy esence. Jako příklad si můžeme vzít stres. Stres je v dnešní době velice často jmenován, ale ukrývá se pod ním více emočních disharmonií. Někdo se může dostávat do stavu sklíčenosti nebo dokonce deprese. Několik typických situací a doporučená esence, která nám pomůže problém překonat.

  • Mám mnoho zodpovědnosti, nabral jsem si další, přestávám stíhat a začínám se nedůvěřovat (esence Jilmu nebo hotová kombinace Sebedůvěra, může být doplněno i toaletní vodou Odvaha)
  • Firmě se nedaří, bude nutné někoho propustit a bojím se, že přijdu o místo (esence Kejklířka nebo hotová kombinace Strach)
  • Nedokážu věci zvládnout, zařídit tak dobře, jako ostatní (esence Modřín, Sebedůvěra)
  • Stále se něčeho bojím, hlavou mi běhá spousta situací, které by mne mohly zaskočit (esence Jírovec maďal, aby se mi přestaly hlavou honit strachuplné opakující se myšlenky nebo hotová kombinace Strach)
  • Dávám si vysoké zásady a pevně se jich držím (esence Rock water)
  • Mám pocit, že mě nevděčný syn zanedbává (esence Čekanka)
  • Nejsem schopná se nikdy o ničem rozhodnout (esence Chmerek nebo hotová kombinace Rozhodnost)
  • Jsem unavená, můj syn má cukrovku a bojím se o něj (esence Oliva a Pávie červená nebo hotová kombinace Strach a roll-on Energie)

Bachova květová terapie přináší nástroje k harmonizaci naší psychiky, která je za správné fungování obranyschopnosti zodpovědná. K přípravě esence na míru jsme Vám k dispozici. Neváhejte se na nás obrátit.